Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ติดตั้ง Plug-In Chrome
facebook.com
tweeter.com
Utube.com   
Stopcorruption ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์ "โรงพยาบาลสุรินทร์" วันนี้
14 / ก.พ. / 2560 : ( 44 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
เอกสารประกอบการอบรมแผนยุทธศาสตร์ฯ รพ.สุรินทร์ 5 ปี (2561-2565)
เอกสารประกอบการอบรมแผนยุทธศาสตร์ฯ รพ.สุรินทร์ 5 ปี (2561-2565)
31 / ม.ค. / 2560 : ( 102 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เอกสาร KPI นิเทศงาน สสจ.สุรินทร์ ปี 2560
เอกสาร KPI นิเทศงาน สสจ.สุรินทร์ ปี 2560
20 / ม.ค. / 2560 : ( 390 / ) โดย 101959
4 stars ( 4 / 1 )
ประกาศรับสมัครสอบแข่งชันบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ชาย)
16 / ม.ค. / 2560 : ( 189 / ) โดย 101959
3 stars ( 3 / 2 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย มาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ ชำนาญการ
13 / ม.ค. / 2560 : ( 315 / ) โดย 101959
1 stars ( 1 / 2 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง
13 / ม.ค. / 2560 : ( 222 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชาย/หญิง
9 / ม.ค. / 2560 : ( 194 / ) โดย plan_surin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12
7 / ม.ค. / 2560 : ( 490 / ) โดย 101959
3 stars ( 3 / 1 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
[ 30 / พ.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน26 ตุลาคม 59 ( 223 / ) โดย executive01
[ 20 / ต.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน22 กันยายน59 ( 247 / ) โดย executive01
[ 22 / ก.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนสิงหาคม 2559 ( 291 / ) โดย executive01
[ 24 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน24 มิถุนายน59 ( 360 / ) โดย executive01
[ 18 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนกรกฎาคม59 ( 334 / ) โดย executive01

 ข่าวประชาสัมพันธ์ /พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
[ 17 / ก.พ. / 2560 ] ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวกรองเลือด สำหรับผู้ป่วย Acute HD Low-Flux Dialyzer (Synthetic Membrane) จำนวน 2,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 30 / ) โดย ROJCH
[ 17 / ก.พ. / 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัด Bicarbonate ในเลือด จำนวน 234 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 24 / ) โดย Rojch
[ 15 / ก.พ. / 2560 ] ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ น้ำยาตรวจวัด CEA ในเลือด จำนวน 50 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 35 / ) โดย Rojch
[ 15 / ก.พ. / 2560 ] ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 130,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 44 / ) โดย Rojch
[ 15 / ก.พ. / 2560 ] ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ ถุงเก็บเลือดแบบ 3 ถุง (Triple Blood bag) จำนวน 14,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 22 / ) โดย Rojch

 ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
15 / ก.พ. / 2560 : ( 16 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Linagliptin 5 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Linagliptin 5 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 / ก.พ. / 2560 : ( 15 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Liposome Doxorubicin injection 2 mg/ml in 10 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Liposome Doxorubicin injection 2 mg/ml in 10 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 / ก.พ. / 2560 : ( 16 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Topiramate 100 mg tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Topiramate 100 mg tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
8 / ก.พ. / 2560 : ( 16 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Zoledronic Acid 4 mg/5 ml Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Zoledronic Acid 4 mg/5 ml Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลาง
8 / ก.พ. / 2560 : ( 15 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Calcium folinate 300 mg / 30 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Calcium folinate 300 mg / 30 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 / ก.พ. / 2560 : ( 29 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Combined Enzyme Coated Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Combined Enzyme Coated Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
7 / ก.พ. / 2560 : ( 16 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 300 mg.iodine/ml in 50 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Iobitridol 300 mg.iodine/ml in 50 ml injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
7 / ก.พ. / 2560 : ( 15 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 4 gm. for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 4 gm. for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา   ! .. Cause of life is too short .. !
หัวข้อ (จำนวนคน อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
034 : ขอชมเชยพยาบาลและผช.พยาบาลตึก9/2 (21,636/35)
มนตรี
11 ก.พ. 2556 : 09:22
266 : (13/1)
10 ก.พ. 2560 : 21:26
265 : (16/0)
10 ก.พ. 2560 : 21:22
264 : Jhhu8OEMb(74/0)
Ranessa
20 ม.ค. 2560 : 20:05
263 : พัฒนาการบริการให้เท่าเทียม AEC เปิดแล้ว(134/0)
สรัญญา
28 ธ.ค. 2559 : 09:32
262 : GbEUqVJYm(709/16)
Bear
25 ธ.ค. 2559 : 07:14
261 : AeHwg34SQC(147/1)
Amory
9 ธ.ค. 2559 : 03:23
260 : fqaqKziQ5(741/9)
Eagle
5 ธ.ค. 2559 : 12:24
259 : fJMKIOHa0nX(161/2)
Cherry
2 ธ.ค. 2559 : 04:33
258 : OTA080YfoR(211/2)
Starly
29 พ.ย. 2559 : 12:02
257 : lseAMtaT(167/1)
Raynes
29 พ.ย. 2559 : 06:47

หน้าที่ 1/14
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

แสดงกิจกรรมทั้งหมดในเดือนนี้


 เริ่มนับ 6 / มิ.ย. / 2555
Now Online 2 IP
Show IP/Hide IP

e-Learning

SurinHospi'® November - 2015,Admin: นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
โรงพยาบาลสุรินทร์ เลขที่ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ,Tel.:044-511757,Fax : 044514127