Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ติดตั้ง Plug-In Chrome
facebook.com
tweeter.com
Utube.com   
Stopcorruption ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์ "โรงพยาบาลสุรินทร์" วันนี้
16 / ม.ค. / 2560 : ( 61 / ) โดย 101959
4 stars ( 4 / 1 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย มาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ ชำนาญการ
13 / ม.ค. / 2560 : ( 134 / ) โดย 101959
1 stars ( 1 / 2 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง
13 / ม.ค. / 2560 : ( 85 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายดือน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชาย/หญิง
9 / ม.ค. / 2560 : ( 88 / ) โดย plan_surin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฉ11,แ12
7 / ม.ค. / 2560 : ( 358 / ) โดย 101959
3 stars ( 3 / 1 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
7 / ม.ค. / 2560 : ( 149 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายวัน
5 / ม.ค. / 2560 : ( 110 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 2 )
เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
29 / ธ.ค. / 2559 : ( 742 / ) โดย 101959
1.5 stars ( 1.5 / 12 )
ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
[ 30 / พ.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน26 ตุลาคม 59 ( 150 / ) โดย executive01
[ 20 / ต.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน22 กันยายน59 ( 200 / ) โดย executive01
[ 22 / ก.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนสิงหาคม 2559 ( 247 / ) โดย executive01
[ 24 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือน24 มิถุนายน59 ( 311 / ) โดย executive01
[ 18 / ส.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนกรกฎาคม59 ( 280 / ) โดย executive01

 ข่าวประชาสัมพันธ์ /พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
[ 17 / ม.ค. / 2560 ] ซื้อชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๙๕ ชุด ( 15 / ) โดย pimsa
[ 17 / ม.ค. / 2560 ] LINE ALARM แบบ ๓ แก๊ส จำนวน ๔ ชุด ( 16 / ) โดย pimsa
[ 13 / ม.ค. / 2560 ] ประกาศ ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า พร้อมติดตั้งสถานีแก๊ส ( 132 / 1 ) โดย ROJCH
[ 13 / ม.ค. / 2560 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ( 102 / ) โดย nattacha
[ 13 / ม.ค. / 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยา ISE MID STD จำนวน 100 แพค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 109 / 1 ) โดย Rojch

 ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
18 / ม.ค. / 2560 : ( 6 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Cyclosporin Microemulsion 25 mg capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Cyclosporin Microemulsion 25 mg capsules ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 / ม.ค. / 2560 : ( 6 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ 1.5% Dextrose with normal calcium peritoneal dialysis solution 5000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ 1.5% Dextrose with normal calcium peritoneal dialysis solution 5000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 / ม.ค. / 2560 : ( 17 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Montelukast sodium 5 mg chewable tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Montelukast sodium 5 mg chewable tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
16 / ม.ค. / 2560 : ( 23 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Silodosin 4 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
13 / ม.ค. / 2560 : ( 29 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
13 / ม.ค. / 2560 : ( 20 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Methylprednisolone sodium succinate 2 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Methylprednisolone sodium succinate 2 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลาง
13 / ม.ค. / 2560 : ( 26 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Linagliptin 5 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Linagliptin 5 mg Tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
12 / ม.ค. / 2560 : ( 24 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Parenteral nutrition peripheral infusion in exel 3 chamber 1,400 Kcal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Parenteral nutrition peripheral infusion in exel 3 chamber 1,400 Kcal ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ! .. Cause of life is too short .. !
หัวข้อ (จำนวนคน อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
034 : ขอชมเชยพยาบาลและผช.พยาบาลตึก9/2 (21,549/33)
มนตรี
11 ก.พ. 2556 : 09:22
263 : พัฒนาการบริการให้เท่าเทียม AEC เปิดแล้ว(60/0)
สรัญญา
28 ธ.ค. 2559 : 09:32
262 : GbEUqVJYm(67/2)
Bear
25 ธ.ค. 2559 : 07:14
261 : AeHwg34SQC(73/0)
Amory
9 ธ.ค. 2559 : 03:23
260 : fqaqKziQ5(92/2)
Eagle
5 ธ.ค. 2559 : 12:24
259 : fJMKIOHa0nX(86/0)
Cherry
2 ธ.ค. 2559 : 04:33
258 : OTA080YfoR(92/1)
Starly
29 พ.ย. 2559 : 12:02
257 : lseAMtaT(100/0)
Raynes
29 พ.ย. 2559 : 06:47
256 : 6NLu2FQZ(195/0)
Lavar
23 พ.ย. 2559 : 03:13
255 : LAb2LabFsQWT(228/0)
Kaedon
21 พ.ย. 2559 : 03:44
254 : KcqJFFx2(108/0)
Jonay
14 พ.ย. 2559 : 05:35

หน้าที่ 1/13
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

แสดงกิจกรรมทั้งหมดในเดือนนี้


 เริ่มนับ 6 / มิ.ย. / 2555
Now Online 1 IP
Show IP/Hide IP

e-Learning

SurinHospi'® November - 2015,Admin: นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
โรงพยาบาลสุรินทร์ เลขที่ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ,Tel.:044-511757,Fax : 044514127