Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ติดตั้ง Plug-In Chrome
facebook.com
tweeter.com
Utube.com   
Stopcorruption ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์ "โรงพยาบาลสุรินทร์" วันนี้
28 / ก.ค. / 2559 : ( 7 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการนิเทศ ปี 2559
แนวทางการนิเทศ ปี 2559
28 / ก.ค. / 2559 : ( 8 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปี 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนเงินบำรุง ประจำปี 2560
28 / มิ.ย. / 2559 : ( 156 / ) โดย 101959
4 stars ( 4 / 1 )
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการพิเศษ
28 / มิ.ย. / 2559 : ( 155 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
24 / มิ.ย. / 2559 : ( 121 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
24 / มิ.ย. / 2559 : ( 125 / ) โดย nuni-gunner
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รพ.สุรินทร์คว้ารางวัลรับรางวัล โรงพยาบาลที่มีการพัฒนา(ระบบการบริจาคอวัยวะดีเด่น)
รพ.สุรินทร์คว้ารางวัลรับรางวัล โรงพยาบาลที่มีการพัฒนา(ระบบการบริจาคอวัยวะดีเด่น)
20 / มิ.ย. / 2559 : ( 218 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
20 / มิ.ย. / 2559 : ( 141 / ) โดย 101959
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
[ 22 / มิ.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนมิถุนายน59 ( 166 / ) โดย executive01
[ 30 / พ.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนเมษายน59 ( 147 / ) โดย executive01
[ 30 / พ.ค. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนมีนาคม59 ( 102 / ) โดย executive01
[ 1 / เม.ย. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนกุมภาพันธ์59 ( 462 / ) โดย executive01
[ 29 / ก.พ. / 2559 ] ประชุมคณะกรรมบริหาร เดือนมกราคม59 ( 390 / ) โดย executive01

 ข่าวประชาสัมพันธ์ /พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
[ 28 / ก.ค. / 2559 ] ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) การจ้างเหมาบริการครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (CardiacmCatheterization Laboratory X-Ray System) จำนวน 1 เครื่อง ( 10 / ) โดย hongzing
[ 28 / ก.ค. / 2559 ] ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ( 9 / ) โดย hongzing
[ 26 / ก.ค. / 2559 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคูเช็ค ซ็อฟคลิก จำนวน 3,400 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 19 / ) โดย Rojch
[ 26 / ก.ค. / 2559 ] ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการ Serum Clot Activator Vacuum Tube จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 18 / ) โดย Rojch
[ 15 / ก.ค. / 2559 ] ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 1 ระบบ ( 63 / ) โดย hongzing

 ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
15 / ก.ค. / 2559 : ( 38 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในกลุ่มยา Fluids and electrolytes จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในกลุ่มยา Fluids and electrolytes จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
15 / ก.ค. / 2559 : ( 38 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lamotrigine 50 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Lamotrigine 50 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
15 / ก.ค. / 2559 : ( 34 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Donepezil Hydrochloride 10 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Donepezil Hydrochloride 10 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
15 / ก.ค. / 2559 : ( 45 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 2 g. for injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 2 g. for injection โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา
8 / ก.ค. / 2559 : ( 64 / ) โดย rnk_mee
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร่างประกาศซื้อยา0.9%NSS 2 รายการ
ร่างประกาศซื้อยา0.9%NSS 1000 ml.และยา0.9%NSS 100 ml.
6 / ก.ค. / 2559 : ( 49 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 100 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imatinib 100 mg Tablets โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
6 / ก.ค. / 2559 : ( 55 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsules โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsules โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
6 / ก.ค. / 2559 : ( 64 / ) โดย ksnkw
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Azilsartan medoxomil 40 mg Tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Azilsartan medoxomil 40 mg Tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา   ! .. Cause of life is too short .. !
หัวข้อ (จำนวนคน อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
034 : ขอชมเชยพยาบาลและผช.พยาบาลตึก9/2 (20,528/16)
มนตรี
11 ก.พ. 2556 : 09:22
235 : iz4L0CJFxN6V(24/0)
King
22 ก.ค. 2559 : 17:34
234 : xlVcvwcN9G(24/0)
Dalton
20 ก.ค. 2559 : 23:24
233 : aai9XWAYOjkN(27/0)
Thena
19 ก.ค. 2559 : 11:45
232 : t4RAQGmKY(102/2)
Clara
20 มิ.ย. 2559 : 15:56
231 : GgO1hcLVm(82/2)
Elyza
18 มิ.ย. 2559 : 02:07
230 : Lya2nhCRUiK(94/2)
Kert
17 มิ.ย. 2559 : 03:27
229 : ไปทำลายสักมาแล้วกลัวติดเชื้อ(116/2)
สักลาย
16 มิ.ย. 2559 : 17:10
228 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบที่เว็บไหนครับ (1,529/10)
leilei3915
7 มิ.ย. 2559 : 19:30
227 : NE2Ds23MNq(112/3)
Janese
2 มิ.ย. 2559 : 12:45
226 : ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ด้วยคะ(1,462/11)
wengdongdong
30 พ.ค. 2559 : 07:54

หน้าที่ 1/10
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

แสดงกิจกรรมทั้งหมดในเดือนนี้


 เริ่มนับ 6 / มิ.ย. / 2555
Now Online 4 IP
Show IP/Hide IP

e-Learning

SurinHospi'® November - 2015,Admin: นพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
โรงพยาบาลสุรินทร์ เลขที่ 68 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ,Tel.:044-511757,Fax : 044514127