แผ่นพับทั้งหมด
เอกสารอิเลคทรอนิกส์เพื่อสุขภาพ บนอินเตอร์เน็ต
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงเอกสาร วัน เดือน ปี
031 คู่มือการตรวจมะเร็งเต้านมสำหรับประชาชน พู่กัน 29 May 2012 14:33:07
030 ฟ.ฟันปลอม พู่กัน 29 May 2012 14:23:22
029 กลไกการสร้าง และการหลั่งน้ำนม กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:44:16
028 กระดูกพรุน กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:41:15
027 คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:38:37
026 คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย และญาติขณะอยู่ในโรงพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:35:48
025 ภาวะกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:33:36
024 โรคกระเพาะรักษาได้ เมื่อกำจัดเชื้อร้าย 10 เอชไพโลไร กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:32:06
023 โรคลำไส้แปรปรวน กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:27:51
022 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง เบาหวาน กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:22:27
021 'หวัดนก พู่กัน 12 Apr 2012 10:21:24
020 ทำไม.?เด็กต้องตรวจการได้ยิน พู่กัน 12 Apr 2012 10:19:23
019 ขยับกาย สบายชีวี พู่กัน 12 Apr 2012 10:17:01
018 โลหิตจาง (ธาลัสซีเมีย) พู่กัน 12 Apr 2012 10:13:03
016 อุจจาระร่วงในเด็ก พู่กัน 12 Apr 2012 10:11:14
015 อาหารโรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าฑ์ กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 10:03:29
014 การดูแลสุขภาพเท้า และวิธีบริหารเท้า กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 09:59:41
013 กระบังลมหย่อน กลุ่มงานสุขศึกษา 12 Apr 2012 09:57:53
หน้าที่  1 | 2  จากแผ่นพับทั้งหมด 22 เรื่อง ติดแผ่นพับ