แผ่นพับทั้งหมด
เอกสารอิเลคทรอนิกส์เพื่อสุขภาพ บนอินเตอร์เน็ต
ลำดับที่ เรื่อง ผู้ลงเอกสาร
031 คู่มือการตรวจมะเร็งเต้านมสำหรับประชาชน พู่กัน
030 ฟ.ฟันปลอม พู่กัน
029 กลไกการสร้าง และการหลั่งน้ำนม กลุ่มงานสุขศึกษา
028 กระดูกพรุน กลุ่มงานสุขศึกษา
027 คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช กลุ่มงานสุขศึกษา
026 คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย และญาติขณะอยู่ในโรงพยาบาล กลุ่มงานสุขศึกษา
025 ภาวะกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร กลุ่มงานสุขศึกษา
024 โรคกระเพาะรักษาได้ เมื่อกำจัดเชื้อร้าย 10 เอชไพโลไร กลุ่มงานสุขศึกษา
023 โรคลำไส้แปรปรวน กลุ่มงานสุขศึกษา
022 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง เบาหวาน กลุ่มงานสุขศึกษา
021 'หวัดนก พู่กัน
020 ทำไม.?เด็กต้องตรวจการได้ยิน พู่กัน
019 ขยับกาย สบายชีวี พู่กัน
018 โลหิตจาง (ธาลัสซีเมีย) พู่กัน
016 อุจจาระร่วงในเด็ก พู่กัน
015 อาหารโรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าฑ์ กลุ่มงานสุขศึกษา
014 การดูแลสุขภาพเท้า และวิธีบริหารเท้า กลุ่มงานสุขศึกษา
013 กระบังลมหย่อน กลุ่มงานสุขศึกษา
หน้าที่  1 | 2  จากแผ่นพับทั้งหมด 22 เรื่อง ติดแผ่นพับ