เลื่อนประกาศ

 

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ