สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย