ประกวดราคาซื้อตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตาพร้อมสายน้ำเกลือในตัว Infinity Multipak FMS basic จำนวน 50 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)