ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ trastuzumab ๔๔๐ mg for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2563)