ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกใบหน้า จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)