เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นล่าง อาคาร ๙ พร้อมติดตั้งระบบ pipe line ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)