ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (blood tubing set with IV.set)