ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้องเก็บครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือด

ที่อาคาร 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน