ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค รายการ อาหารแห้ง ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุง จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)