เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง