ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะชนิดยืดหยุ่น (Flexible cystoscope) จำนวน 1 ชุด