ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ชาย/หญิง) (ไฟล์แนบ)