ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ แบบ Network แบบที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์