ประกวดราคาซื้อไหมเย็บแผลชนิดละลายชนิดเส้นถักและมีสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเคลือบอยู่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)