โครงการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) จำนวน 14 เส้น