ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทางการแพทย์ห้องผ่าตัด หมวดวัสดุราคาแพง