ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ povidone-iodine ๗.๕% scrub ๔๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2561)