ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง