ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารซักฟอก ตามแบบเลขที่ M.029/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง