ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 2 ห้อง (ห้องน้ำชาย , ห้องน้ำหญิง และห้องชะล้างหน้าตึก)

อาคาร 4 ชั้น 1