ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding) จำนวน 1 ระบบ