ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดยิ่วในไต โดยการเจารูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง (Mini PCNL) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)