ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหลังคาที่พักญาติผู้ป่วย อาคาร 14

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์