ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้า รพ.สต. เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ๖๔๐ ตร.ม. หนา ๑๒ Cm. รพ.สต.สำโรงทัพกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง