ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงทานของหัวใจ ชนิดบันทึก 3 ช่อง