ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างห้องปรุงจ่ายยา

ที่อาคาร 8 ชั้นบน โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวน 1 งาน