ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานรื้อถอน X-ray พร้อมห้องเก็บถังออกซิเจนและห้องพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เปลเดิม หลังอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน(เก่า) จำนวน 1 งานโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง