ประกาศเชิญชวนเจรจาต่อรองด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ