1. เซทให้น้ำเกลือสำหรับใช้กับเครื่องอินฟิกชั่นปั้ม (เฟสซิเนียส) จำนวน  6,600  ชุด