1. พลาสเตอร์ผ้า 1นิ้ว (12ม้วน/กล่อง)              จำนวน  70      กล่อง
  2. พลาสเตอร์ผ้า 4นิ้ว x3x10หลา (3ม้วน/กล่อง) จำนวน  80      กล่อง
  3. พลาสเตอร์ผ้า 12 x 1 x 5 หลา (ซิลิโคน)      จำนวน  380    กล่อง
  4. พลาสเตอร์ผ้า 1/2"x24x10 หลา                จำนวน  55      กล่อง