ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iopromide ๓๐๐ mgI /ml injection in ๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)