ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 143,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)