ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างอุปกรณ์การแพทย์สำหรับเครื่องล้างชนิดไม่มีฟองและน้ำยาขจัดคราบสนิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)