เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมผู้ป่วยด้วยปริมาตร และความดันพร้อมระบบชดเชยการรั่วของอากาศ