เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1

(พนักงานราชการทั่วไป)

เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะลงประกาศให้ทราบต่อไป