ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 3,811,400 บาท ปีงบประมาณ 2561