คลินิกหมอครอบครัวสระโบราณ พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุรินทร์ ประชาชนในพื้นที่สามารถรับบริการได้ที่นี่ เสมือนมารับบริการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ “สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” #ลดความแออัด