ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการ Implant พิเศษ ortho และ Neuro จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)