ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ spironolactone ๒๕ mg tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำปีงบประมาณ 2562)