เลื่อนประกาศ

 

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

เนื่องจาก อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนาม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562