วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่วัดชูประศาสนาราม ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลสุรินทร์ นำโดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ดาบตำรวจธีระศักดิ์ โทนุบล (ผู้บริจาคอวัยวะ) ไต 2 ข้าง และ ดวงตา 2 ข้าง ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

     นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวว่า การบริจาคอวัยวะ ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอวัยวะสำคัญล้มเหลวรุนแรงและหมดหวังจากการรักษา ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ “หนึ่งคนให้ สามารถช่วยเหลือได้หลายชีวิต” พร้อมทั้ง กล่าวเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคอวัยวะได้ที่ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์

 

       สำหรับ ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะผู้ป่วยสมองตาย โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม กระตุ้น และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป ซึ่งรับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ ครบทุกสาขา ซึ่งศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ถือเป็น 1 ใน 5 ด้าน ที่จะพัฒนาสู่ความเป็น Excellent Center ของโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีขั้นตอนการประสานงาน คือ เมื่อมีผู้ป่วยสมองตาย และญาติมีความประสงค์บริจาคอวัยวะ พยาบาลผู้ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ จะประสานงานกับสภากาชาดไทย เพื่อหาทีมแพทย์มาดูแลผู้ป่วยและจัดเก็บอวัยวะ และนำอวัยวะไปให้กับผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนกับสภากาชาดไทย

 

     ทั้งนี้ โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาและเสียสละบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตที่หมดหวังจากการรักษาให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น และขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคอวัยวะ และญาติ ที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ “ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือการอุทิศอวัยวะ เมื่อยามสิ้นสูญ” ผู้มีความประสงค์บริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์ เบอร์โทร 044-511757 ต่อ 322, 323 (ในวันเวลาราชการ)

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////
นายอดิเทพ เพชรเอี่ยม/ข่าว
นายสุริยน เพราะแสน / ข่าว
วันที่ 25 มกราคม 2561