แนวทางป้องกัน ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 
🔴ล้างมือบ่อยๆ
🔴ปิดจมูกปิดปากขณะไอหรือจาม
🔴ปรุงอาหารสุกสะอาด
🔴หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยไข้หวัด
🔴หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่ามีชีวิตหรือสัตว์ในฟาร์ม..