วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ที่หอผู้ป่วยพิเศษอายุกรรม 12 ชั้น 1 โรงพยาบาลสุรินทร์     นพ.ประวีณ ตัณฑประภาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)จากพระอาจารย์ไชยเรศ แสวงทรัพย์

            เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้มีจิตอันเป็นกุศล สามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-511030