วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ที่วัดป่ากระยูง ตำบลนาบัว   จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะผู้ป่วยสมองตาย     โรงพยาบาลสุรินทร์ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้ นพ.สมภพ สารวนางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์   ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายฐิติพัฒน์ สำราญดี  (ผู้บริจาคอวัยวะ) ไต 2 ข้าง ตา 2 ข้าง และ หัวใจ ให้กับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

         นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ขอเชิญชวนให้ประชาชน ร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่  ด้วยการบริจาคอวัยวะ      ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีอวัยวะสำคัญ ล้มเหลวรุนแรง และ หมดหวังจากการรักษา  ให้กลับมา ใช้ชีวิตได้ตามปกติ "หนึ่งคนให้ สามารถช่วยเหลือได้หลายชีวิต"   โดยแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์ประสานงานรับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลสุรินทร์          โทร 044-511757 ต่อ 322,323 (ในวันเวลาราชการ)