วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ที่ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เปิดโครงการ "สภากาแฟสัญจร"ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

            โรงพยาบาลสุรินทร์ ภายใต้การนำโดย นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ มอบหมายให้นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

             เพื่อเป็นการพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป