วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสระโบราณ นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำคณะผู้บริหารเคลื่อนไหวร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีนโยบายให้มีการทำกิจกรรมออกกำลังกายให้เป็นวาระพิเศษ ระหว่างพักเบรคในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทุกเดือน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้บุคลกรสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี

                         

 

////////////////////////////////////////////////

ที่มา : https://www.facebook.com/srnhospital/videos/1820889907930452/