ที่มา : ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงะยาบาลสุรินทร์ 12 มีนาคม 2563

---------------------------------------------------------

 

สุพล พันอิน