วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น.  ที่ห้องประชุมสระโบราณ นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากคณะกรรมการศาลเจ้าตังสี่ เพื่อสมทบทุน "โครงการสะพานบุญเพื่อชีวิต เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน"

             

        ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่  บัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ เงินบริจาค เพื่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก และ อาคารผู้ป่วยใน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  310-0-92730-3 ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาสุรินทร์ สอบถามโทร 089-8444541 คุณภสินีย์  นากดี